Anthelme Brillat-Savarin – człowiek, który skodyfikował smak cz. VI ("o smakoszach")