Anthelme Brillat-Savarin – człowiek, który skodyfikował smak cz. VII („Sprawdziany gastronomiczne”)